Zapoznaj się z zakresem naszych usług

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosi: 3490, 43 zł.


Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2017 wyniósł: 3316, 03 zł.


Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2016 wyniósł: 3154, 91 zł.


Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wyniósł: 3027,60 zł


DOM ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

1. Potrzeb bytowych zapewniając:

– miejsce zamieszkania
– wyżywienie
– odzież i obuwie
– utrzymanie czystości

2. Opiekuńczym, polegające na:

– udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
– pielęgnacji
– niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

3. Wspomagającym, polegające na:

– umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
– podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców domu
– umożliwieniu zaspakajaniu potrzeb religijnych i kulturowych
– zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu
– stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
– zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.

p002_1_00 p002_1_01

p002_1_02 p002_1_03

Reklamy